Domů

Vyjádření z 9. května 2018:

Vítáme, že papež František přijal rezignaci pražského arcibiskupa Dominika Duky. Fakt, že papež ponechal arcibiskupa prozatím ve funkci, není podle nás výrazem toho, že by chtěl vyjádřit respekt k jeho dosavadní práci od roku 2010 dodnes, ale spíše důsledkem personální situace v české biskupské konferenci. Současně se změnou na arcibiskupském stolci dochází také ke změně na postu papežského nuncia, což nám dává jistou naději na změnu směřování české katolické církve. Spolu s Dominikem Dukou snad odejdou také nacionalistické, ​ultrakonzervativní a identitářské tendence, stejně jako nekřesťanské postoje k migraci.

​​Za iniciativu Odduka,
Hana Blažková a Jan Bierhanzl​

***

Letos v dubnu by mohlo dojít ke změně pražského arcibiskupa a tím i ke změně směřování církve, nebo alespoň k jistým korekcím. Se sestrami a bratry laiky jsme proto napsali dopis papeži Františkovi s kritikou pražského arcibiskupa Duky a s prosbou, aby již letos v dubnu přijal jeho rezignaci.  Iniciátory dopisu jsou  katoličtí křesťané a křesťanky, studentky Hana Blažková a Františka Zezuláková Schormová, sociální pracovnice Ludmila Böhmová, redaktorka Anna Remešová a filozof Jan Bierhanzl.

O co jde?

Dominik Duka bude mít 75 let, což je důvod k rezignaci a následnému jmenování nového arcibiskupa. To provádí papež; prakticky jde o společnou akci stávajícího arcibiskupa, nuncia a kongregace pro biskupy. V této chvíli můžeme očekávat, že (pokud žádná ze zainteresovaných stran nedostane jiné informace) papež zřejmě prodlouží mandát Dominika Duky např. o dva roky, a poté jmenuje novým arcibiskupem např. někoho z (pomocných) biskupů. Jenže ani mezi těmi jmenovanými v posledních letech není žádná naděje na změnu. Obáváme se tedy, že by se současný stav církve a hodnotový systém i vystupování jejího vedení mohl zakonzervovat na dlouhé roky. Proto se – i když to může vypadat naivně – obracíme na papeže. Text dopisu zároveň pošleme i kongregaci pro biskupy.

V dopise vysvětlujeme, proč setrvání Dominika Duky v čele české katolické církve není žádoucí. Budete-li souhlasit s naší iniciativou a se zněním dopisu, který najdete zde, dovolujeme si Vás tímto požádat o podpis.

V první fázi hledáme podporu v českých farnostech a společenstvích. K podpisu tedy zveme především sestry a bratry z římsko-katolické církve. Vzhledem k tomu, že arcibiskup je veřejně a momentálně také politicky činná osoba, nebráníme se ani podpoře dalších křesťanů i lidí jiných vyznání.  Nejpozději v polovině února chceme o dopise informovat média a také českou biskupskou konferenci.

* * *

In April, Prague could get a new archbishop. This would mean a significant change in the direction of the Catholic Church in the Czech Republic. As laypersons, we, brothers and sisters, have written a letter to Pope Francis which critiques the current Archbishop of Prague, Dominik Duka. In this letter, we are asking the Pope to accept Duka’s resignation. The initiators of the letter are following Catholics: Hanka Blažková and Františka Zezuláková Schormová (students), Ludmila Böhmová (social worker), Anna Remešová (editor), Jan Bierhanzl (philosopher).

Dominik Duka will turn 75 in April. According to the Church Law, he has to submit his resignation. Thereafter, a new archbishop will be named. This is done by the Pope: in practical terms, it is the present archbishop, nuncio, and Congregation for Bishops who decide. At the moment, the expected outcome is that the mandate of Dominik Duka will be prolonged for two more years, and then one of the auxiliary bishops will be chosen as his successor. Among these bishops, we don’t see any hope for a change, either, and we are therefore worried that the current state of the Church, its value system, and public appearance will remain the same for years. This is why – though it might seem naive – we have decided to turn to the Pope. The text of the letter will be sent to the Congregation for Bishops as well.

In this letter, we explain why Dominik Duka’s mandate as the head of the Czech Catholic Church is objectionable. In our opinion, the ideal candidate embodies different values. If you agree with our initiative and the text of the letter (which is to be found here), we would like to ask you for your signature.

Although we have primarily asked for support our Catholic brothers and sisters, the archbishop is currently also a politically active public person. Other Christians and people of other religions are therefore also invited to take part. The media and the Conference for Bishops will be informed in the middle of February.